TRAJNOSTNI RAZVOJ IN OKOLJE

TRAJNOSTNI RAZVOJ IN OKOLJE

NAŠA PREDANOST TRAJNOSTNI MOBILNOSTI

Naš pristop k doseganju trajnostnega razvoja na področju mobilnosti je usmerjen v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zaščito naravnih virov in razvoj novih okolju prijaznih načinov mobilnosti.

 

PORABA VOZIL DS MED DEJANSKO UPORABO

Skupina PSA je skupaj z dvema nevladnima organizacijama, T&E ter FNE, objavila uradne rezultate meritve porabe vozil Peugeot, Citroën in DS med dejansko uporabo.

Skupina PSA v znak zaveze do svojih kupcev objavlja rezultate porabe med dejansko uporabo modelov znamke DS.

Rezultati so pridobljeni s preizkusnim protokolom, oblikovanim skupaj z nevladnima organizacijama, Transport & Environment1 in združenjem France Nature Environnement2, pod nadzorom skupine Bureau Veritas3. Ta zanesljiv in ponovljiv protokol omogoča merjenje porabe med dejansko uporabo vozil pri kupcih DS.

Med testnim protokolom, ki temelji na evropskem projektu za merjenje emisij med dejansko vožnjo (RDE “Real Driving Emissions”), izmerijo porabo goriva s prenosno napravo, ki jo namestijo v vozilo (PEMS*). Bureau Veritas, neodvisna in svetovno priznana organizacija, jamči za protokol in njegovo izvajanje v definiranih pogojih ter potrjuje točnost in poštenost rezultatov.

Meritve so izvajali na javnih in za promet odprtih cestah (25 km v mestnem okolju, 39 km po cestah izven naselja in 31 km po avtocesti) v resničnih pogojih vožnje (uporaba klimatske naprave, masa prtljage in potnikov, klanci, itd.).

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ OD ZASNOVE DALJE

Da bi se uspešno spopadli z ekološkim izzivom, si prizadevamo omejiti naš okoljski vpliv tekom celotnega postopka proizvodnje. Pri znamki DS prednostno uporabljamo reciklirane izdelke, kadarkoli nam pogoji to dopuščajo. Naša ekipa strokovnjakov za recikliranje se nadvse trudi, da bi vam zagotovila maksimalno kakovostne materiale in dolgo življenjsko dobo toplotnih in mehanskih sklopov za optimalne zmogljivosti.

 

2019-DS-MOBILITE DURABLE-SCHEMA-BLANC_SLO

Razvoj
– Ocena življenjskega cikla.
– Izbira okolju prijaznih materialov.

Proizvodnja
– Uporaba recikliranih materialov.

Uporaba
– Ravnanje z odpadki in odstranjevanje odpadkov v prodajnem mestu.
– Rezervni deli.

Razgradnja
– Razgradnja vozila.
– Odstranjevanje onesnaževalcev iz vozil in predhodna obdelava.
– Evropska uredba o odsluženih vozilih.

 

Uporaba in ravnanje z recikliranimi materiali

Vse od svojega nastanka dalje znamka DS Automobiles uporablja reciklirane materiale in se nenehno trudi povečevati delež njihove uporabe. Znamka DS si po zgledu pristopa skupine PSA še naprej prizadeva spoštovati svojo zavezanost k izdelavi vozil, ki vsebujejo najmanj 30 % recikliranih materialov ali materialov iz biovirov.

 

NAŠA MREŽA ZA PREVZEM VOZIL

Reciklirajte svoje odsluženo vozilo DS.

Skladno z evropsko uredbo, ki določa pravila ravnanja z izrabljenimi vozili, se znamka DS Automobiles zavzema za zmanjšanje količine odpadkov tekom proizvodnega procesa in za prevzem vašega vozila ob izteku njegove življenjske dobe. K sodelovanju smo povabili neodvisne strokovnjake, s pomočjo katerih vam zagotavljamo, da bo vaše vozilo reciklirano na najbolj ekološki možen način.

Partnersko podjetje za prevzem vozil, ki ga je pooblastil DS, vam bo izročilo potrdilo o uničenju ob prevzemu vašega vozila zaradi izteka njegove življenjske dobe. Potrdilo o uničenju boste obvezno potrebovali za odjavo vozila iz prometa pri pristojnem organu. Tako boste lahko brez skrbi, saj boste vedeli, da bo vaše staro vozilo uničeno na okolju prijazen način.

Vašega DS lahko ob izteku življenjske dobe brezplačno oddate v razgradnjo na pooblaščena zbirna mesta, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima vozilo največ 9 sedežnih mest ali če je lahko gospodarsko vozilo z največ 3,5 tonami,
 • je vozilo registrirano v Sloveniji,
 • v vozilu ne manjka noben bistveni del, je oddano v celoti z vsemi bistvenimi sestavnimi deli, vključno z motorjem, menjalnikom, podvozjem, kolesi in katalizatorjem (če je del opreme) ter elektronsko opremo.
 • vozilo ne vsebuje nobenega odpadka, ki niso sestavni deli ali materiali vozila (npr. dodatne izrabljene pnevmatike, komunalni odpadki, …),
 • so bili skupaj z vozilom izročeni originalni dokumenti vozila.

 

Pooblaščeni center za prevzem odsluženih vozil vam bo izročil tudi vso potrebno dokumentacijo za odjavo vašega vozila pri ustreznih organih. Tako boste lahko brez skrbi, saj boste vedeli, da bo vaše staro vozilo uničeno na okolju prijazen način.

V Sloveniji je sistem razgradnje izrabljenih vozil urejen v okviru skupnega načrta za ravnanje z izrabljenimi vozili, katerega nosilec je družba EKOMOBIL d.o.o., ki je edina v Sloveniji, ki ima vsa pooblastila C Automobil Import d.o.o. (uvoznik znamke DS) za zbiranje, prevzemanje, obdelavo in odstranjevanje izrabljenih vozil na okolju prijazen način (http://www.eko-mobil.si).

_66332

CIKEL RECIKLIRANJA VAŠEGA VOZILA DS

 1. Razgradnja

Zadnji lastnik vozila po izteku njegove življenjske dobe odpelje vozilo v pooblaščeni center za prevzem. Po opravljenem pregledu vozila pooblaščeni center za prevzem izda predpisano potrdilo o uničenju vozila.

 1. Predhodna obdelava in odstranjevanje onesnaževalcev iz vozila

Najprej odstranijo baterijo in izklopijo varnostne blazine. Partnersko podjetje znamke DS zatem iz vozila odstrani odvečno gorivo in ostale tekočine: motorno olje, olje menjalnika, zavorno tekočino in hladilno sredstvo klimatske naprave.

 1. Odstranitev

V sklopu naslednjega koraka razstavijo vse sestavne dele in mehanizme, da se jih lahko ponovno uporabi kot rabljene dele oziroma kot tovarniško obnovljene dele. Če se oceni, da so materiali, kot sta plastika in steklo, ekonomsko donosni, se jih shrani za potrebe recikliranja.

 1. Skladiščenje

Okolju nevarne materiale zatem zberejo in pošljejo specializiranim podjetjem v prevzem ali uničenje.

 1. Drobljenje

Golo karoserijo brez škodljivih snovi pošljejo v drobilnik, ki vozilo razgradi in njegove sestavne dele sortira, da se jih lahko reciklira ali ponovno uporabi.

 1. Po drobljenju

Sortirane dele, ki pridejo iz drobilnika, nato obdelajo z različnimi tehnikami (magneti, vrtinčni tokovi, lebdenje), da se iz njih izločijo delci materialov, ki jih je možno uporabiti kot sekundarne surovine.

7.Recikliranje / predelava / zakop na odlagališčih

Materiale, ki so pridobljeni med drobljenjem, je možno reciklirati na primer v cementni industriji. S to proizvodno verigo je možno ponovno uporabiti 95 % vozila in občutno zmanjšati ostanke, ki so namenjeni za zakop.

 

OZNAKA TRIMAN
V skladu z zakonskim predpisom je od januarja 2015 dalje na izdelkih, namenjenih za recikliranje, nova oznaka, ki se nanaša na navodila za sortiranje: to je oznaka Triman.

Namen oznake je sporočiti potrošniku, da izdelka ali embalaže ne sme odvreči v zabojnik za gospodinjske odpadke, temveč ga mora sortirati ali odnesti na zbirno mesto, kjer ga bodo reciklirali.

To informacijo ponazarja logotip v obliki človeške podobe, ki smeti odlaga v zabojnik.

Piktogram je lahko prikazan na izdelku, embalaži ali v elektronski obliki na spletni strani.

 

Naši izdelki/embalaža, za katera veljajo navodila za sortiranje, so:

 • pnevmatike,
 • kartonska in papirna embalaža in
 • tiskovine.

V to skupino pa ne sodijo električni in elektronski odpadki, baterije in akumulatorji ter kemični produkti, ki so označeni že z logotipom prečrtanega zabojnika.