TRAJNOSTNI RAZVOJ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Naš pristop do ekologije

Že od faze zasnove dalje si naši inženirji prizadevajo maksimalno omejiti vpliv vozil na okolje, in to v vsaki etapi njihovega življenjskega cikla.

Zmanjšanje emisij CO2 je ključnega pomena. Za dosego tega cilja izvajamo ukrepe na raznih področjih, kot so nadzor mase, učinkovitost motorjev, izboljšanje aerodinamičnosti … S poudarkom na učinkovitih in zanesljivih rešitvah, ki so ustrezno prilagojene različnim trgom, si prizadevamo najti rešitev za posledice globalnega segrevanja.

Tehnologije prihodnosti

Naši inženirji aktivno razvijajo tehnološke rešitve, ki bi privedle do revolucionarnih dosežkov pri vplivu avtomobilov na okolje. Razvoj sistema Stop & Start v letu 2010, rešitve za hibridni pogon v letu 2011 ali pa projekti vozil z ničnimi emisijami bodo znamki DS omogočili utrditi njen položaj v segmentu hibridnih vozil z nizkimi emisijami CO2.

Uporaba virov in recikliranje

Poleg tega, da si v okviru naše politike za eko zasnovo prizadevamo za učinkovitejši nadzor nad porabo goriva ter emisijami CO2 in drugimi škodljivimi snovmi, stremimo tudi k optimalni uporabi naravnih virov prek skrbnega izbora materialov, ki jih uporabljamo za proizvodnjo naših vozil. S programom za recikliranje si prizadevamo tudi zmanjšati potencialni vpliv izrabljenih vozil na okolje.

Primer: Novi DS 4

Od same zasnove vozila dalje smo izvajali posebne ukrepe za maksimalno omejitev vpliva novega DS 4 na okolje z uporabo recikliranih in naravnih materialov, ki omejijo ekološki odtis materialov v uporabi v vozilu.
Vaš novi DS 4 vsebuje povprečno 29 % recikliranih in naravnih materialov.
Tako lahko na primer približno 15 % od 200 kilogramov polimerov iz recikliranega in naravnega materiala, ki so prisotni v vozilu, razdelimo na naslednji način:
– 40 % naravnih materialov,
– 60 % recikliranih materialov.

Vaš novi DS 4 spoštuje ekološko osveščenost. Zasnova novega DS 4 je omogočila občutno zmanjšanje njegovega okoljskega vpliva na področjih recikliranja in materialov, uporabljenih tekom njegove proizvodnje, in z naslednjimi ukrepi:
– recikliranje vozila ob koncu življenjske dobe;
– nadzor in spremljanje sestave uporabljenih snovi;
– dobri rezultati z vidika ponovne uporabe in recikliranja.

 

Proizvodnja/ Tovarne ISO 14001

V vseh naših proizvodnih obratih imamo vzpostavljen sistem za ravnanje z okoljem, ki je zasnovan na mednarodnem standardu ISO 14001 za vodenje in organizacijo proizvodnje, ki je razširjen po celem svetu.

Postopek za podeljevanje certifikatov, s katerim smo pričeli pred več kot desetimi leti, je v vseh naših proizvodnih obratih prispel do faze zrelosti, saj imajo od konca leta 2007 vsi podeljen certifikat ISO 14001. Za pridobitev tega standarda (podeljuje se od leta 1996) je treba uvesti nadzor postopkov, kontrolo in merjenje vplivov procesov na okolje. Za ravnanje v skladu s tem standardom morajo vsi člani osebja opraviti ustrezno izobraževanje.

Avtomobilska industrija pokriva razne dejavnosti: livarstvo, strojna obdelava, preoblikovanje pločevine, kovanje, obdelava površine, ličenje, montaža … Čeprav obratovanje naštetih dejavnosti ne predstavlja “visoke nevarnosti za okolje” (kot to določa evropska direktiva Seveso iz leta 1996), pa ima različne vplive na okolje, ki si jih prizadevamo nadzirati:

1) Ličarske delavnice: od leta 1995 nam je uspelo na posamezno vozilo za več kot 50 % zmanjšati emisije hlapnih organskih spojin v topilih za barve.

2) Livarne: z uporabo tehnološko napredne opreme (plazemski rezalniki) in z razvojem sistemov za nadzor nam je uspelo v livarnah občutno zmanjšati emisije prašnih delcev.

3) Poraba vode: varčevanje z vodo je eden od poglavitnih ciljev vseh naših industrijskih obratov. S to politiko smo od leta 1995 uspeli za 2,5-krat zmanjšati porabo vode na proizvedeno vozilo.

4) Predelava 94 % proizvodnih odpadkov: naše tovarne letno proizvedejo približno 700.000 ton kovinskih odpadkov, ki jih predelajo za uporabo v jeklarnah in livarnah. Od ostalih odpadkov pa jih kar 82 % procesirajo prek drugih kanalov za predelavo. Skupni delež predelave znaša 94 %.

 

 

Trajnostni razvoj v osrčju mreže

Mreža znamke DS si skupaj s svojim partnerjem Citroënom močno zavzema za aktivno sodelovanje v okoljevarstveni politiki znamke od začetka pa vse do izteka življenjske dobe vozila.

Predani smo naslednjim trem pomembnim kriterijem z področja ravnanja z okoljem:
– ločevanje odpadkov zaradi ponovne uporabe in zbiranje avtomobilskih odpadkov v mreži s strani pooblaščenih organizacij;
– zakonodajna skladnost mreže z nacionalnimi in evropskimi uredbami;
– sledenje z namenom spremljanja življenjske faze odpadkov in zagotovitev njihovega ustreznega recikliranja.

Zavedanje in odgovornost
Na avtomobilskem salonu v Parizu leta 2008 smo lansirali okoljevarstveni pristop “GreenPact”. Njegov namen je pomagati komercialni mreži znamke v Franciji ustrezati spremembam na področju zakonodaje in učinkoviteje nadzirati njen vpliv na okolje (upravljanje z odpadki, skladiščenje kemičnih sredstev, slednje izrabljenih delov …).
Za dosego zadanih ciljev GreenPact temelji na celi seriji orodij za izobraževanje in omogoča enostavnejše stike med mrežo in ostalimi specializiranimi akterji (organizacije za zbiranje odpadkov, obdelavo hladilnih sredstev …).

Zbiranje in vodenje
Pred več kot petnajstimi leti je bila uvedena organizacija za zbiranje in obdelavo izrabljenih vozil kot del pristopa za varstvo okolja. Zbiranje in razvrščanje odpadkov iz dejavnosti vzdrževanja in popravil sta organizirana v skladu z metodami za vodenje izrabljenih izdelkov in se v Franciji izvajata v okviru programa GreenPact.Odstranjevanje onesnaževalcev
Med razvojno zasnovo vsakega vozila se upošteva tudi etapo odstranjevanja onesnaževalcev iz vozil po koncu njihove življenjske dobe. Na primer: najnižja točka posode za gorivo je fizično označena zaradi enostavne izpraznitve. Naši inženirji so za vsak del, ki ga je treba odstraniti med vsako posamezno etapo odstranjevanja onesnaževalcev, razvili poseben postopek demontaže.