POJDI NA VSEBINO
RECIKLIRANJE
OD ZASNOVE DO RECIKLIRANJA
DS Automobiles si močno prizadeva za izboljšanje učinkovitosti svojega postopka recikliranja z zasnovo izdelkov, ki so trajnostni že od samega začetka. Cilj tega je tudi zmanjšati količino odpadkov, ki nastanejo med proizvodnjo, uporabo in recikliranjem vozil.
Reciklirani materiali
Vse od svojega nastanka dalje znamka DS Automobiles uporablja reciklirane materiale in se nenehno trudi povečevati delež njihove uporabe. Znamka DS Automobiles si po zgledu pristopa skupine Stellantis še naprej prizadeva spoštovati svojo zavezanost k izdelavi vozil, ki vsebujejo najmanj 30 % recikliranih materialov ali materialov iz biovirov.

Oznaka Triman

V skladu z zakonskim predpisom je od januarja 2015 dalje na izdelkih, namenjenih za recikliranje, nova oznaka Triman, ki se nanaša na navodila za ločevanje odpadkov.

Namen oznake je sporočiti potrošniku, da izdelka ali embalaže ne sme odvreči v zabojnik za gospodinjske odpadke, temveč ga mora sortirati ali odnesti na zbirno mesto, kjer ga bodo reciklirali.

To informacijo ponazarja logotip v obliki človeške podobe, ki smeti odlaga v zabojnik.

Piktogram je lahko prikazan na izdelku, embalaži ali v elektronski obliki na spletnem mestu.

Naši izdelki/embalaža, za katera veljajo navodila za sortiranje, so pnevmatike, kartonska embalaža, papir in tiskovine.

V to skupino pa ne sodijo električni in elektronski odpadki, baterije in akumulatorji ter kemični produkti, ki so označeni že z logotipom prečrtanega zabojnika.

Odkup rabljenega vozila
Reciklirajte svoje odsluženo vozilo DS.

Skladno z evropsko uredbo, ki določa pravila ravnanja z izrabljenimi vozili, se znamka DS Automobiles zavzema za zmanjšanje količine odpadkov tekom proizvodnega procesa in za prevzem vašega vozila ob izteku njegove življenjske dobe. K sodelovanju smo povabili neodvisne strokovnjake, s pomočjo katerih vam zagotavljamo, da bo vaše vozilo reciklirano na najbolj ekološki možen način.

 

Vaše vozilo DS lahko ob izteku življenjske dobe brezplačno prevzamemo, če:

  • ima največ 9 sedežnih mest ali če je lahko gospodarsko vozilo z največ 3,5 tonami;
  • je bilo registrirano v Evropi;
  • v njem ne manjka noben bistveni del;
  • ne vsebuje nobenega odpadka;
  • so bili skupaj z vozilom izročeni originalni dokumenti vozila.

 

Partnersko podjetje za prevzem vozil, ki ga je pooblastil DS, vam bo izročilo potrdilo o uničenju ob prevzemu vašega vozila zaradi izteka njegove življenjske dobe. Potrdilo o uničenju boste obvezno potrebovali za odjavo vozila iz prometa pri pristojnem organu.  Tako boste lahko brez skrbi, saj boste vedeli, da bo vaše staro vozilo uničeno na okolju prijazen način.

Cikel odkupa vašega vozila DS

1. NAZAJ


Zadnji lastnik vozila po izteku njegove življenjske dobe odpelje vozilo v pooblaščeni center za prevzem. Po opravljenem pregledu vozila pooblaščeni center za prevzem izda predpisano potrdilo o uničenju vozila.


 
2. PREDHODNA OBDELAVA IN ODSTRANJEVANJE ONASNAŽEVALCEV IZ VOZILA


Najprej odstranijo baterijo in izklopijo varnostne blazine. Partnersko podjetje znamke DS zatem iz vozila odstrani odvečno gorivo in ostale tekočine: motorno olje, olje menjalnika, zavorno tekočino in hladilno sredstvo klimatske naprave.3. DEMONTAŽA


V sklopu naslednjega koraka razstavijo vse sestavne dele in mehanizme, da se jih lahko ponovno uporabi kot rabljene dele oziroma tovarniško obnovljene dele. Če se oceni, da so materiali, kot sta plastika in steklo, ekonomsko donosni, se jih shrani za potrebe recikliranja.

4. SKLADIŠČENJE

 

Okolju nevarne materiale zatem zberejo in pošljejo specializiranim podjetjem v prevzem ali uničenje.5. DROBILNIK

 

Golo karoserijo brez škodljivih snovi pošljejo v drobilnik, ki vozilo razgradi in njegove sestavne dele sortira, da se jih lahko reciklira ali ponovno uporabi.


 
6. PO DROBLJENJU


Tako razvrščene dele zatem obdelajo z različnimi tehnologijami (magnetna, Foucaultovi tokovi, plovnost), da se iz njih izločijo delci materialov, ki jih je možno uporabiti kot sekundarne surovine.

7. RECIKLIRANJE / PREDELAVA / ZAKOP NA ODLAGALIŠČIH


Materiale, ki so pridobljeni med drobljenjem, je možno reciklirati na primer v cementni industriji. S to proizvodno verigo je možno ponovno uporabiti 95 % vozila in občutno zmanjšati ostanke, ki so namenjeni za zakop.

Baterija

Za vozila z iztečeno življenjsko dobo smo leta 2010 sklenili sodelovanje z našimi specializiranimi partnerji, ki zagotavljajo zbiranje in recikliranje baterij. Danes delež recikliranja baterij znamke DS Automobiles presega standardno pričakovani delež (določen na 50 %), pri litij-ionskih baterijah pa je delež višji od 70 %. Stroške recikliranja krije znamka.

 

Izrabljene baterije lahko dobijo možnost za še eno življenjsko dobo, če se jih uporabi v stacionarnih sistemih za shranjevanje energije za individualne hiše, večstanovanjske zgradbe in električna omrežja.

ODPOTUJTE ŠE DLJE

Okoljska politika

Spoznajte naš program in naše ukrepe

Ekološko učinkovite tehnologije

Inovativni motorji